Trgovina žive stoke


traži

Trgovina žive stoke

Bavimo se otkupom i prodajom goveda i svinja kao i tovom teladi bijelog mesa i sa njihovom prodajom unutar i van države. Pomoću sopstvenih kamiona za transport žive stoke mi vršimo i cestovni prijevoz te robe.

Karakteristična djelatnost našeg društva je promet žive stoke što osim exporta i importa goveda i svinja obuhvata tov mliječne teladi, i njihov export.
U poslovanju žive stoke zahvaljujući rastprostranjenim trgovačkim vezama prisutni smo na tržištu na čitavoj teritoriji države. Zahvaljujući našoj elastičnoj tržišnoj politici - vanjska trgovina nam je značajna, iz godine u godinu možemo se pohvaliti sa povoljnim rastućim potenciajlom. Rast exporta nadalje pomaže sustav štala sa kapacitetom od 4000 grla za proizvodnju bijelog telećeg mesa - koja se ostvaruje uz pomoć import holandske tehnologije, na našoj farmi u Nagykapornak. Kamionski park od osam kamiona osigurava fleksibilno posluživanje naših partnera na visokom nivou. Sredstva za transport bez prijekora ispunjavaju stroge norme Evropske Zajednice. Preko ovih usluga osigurana je kompleksa usluga prometa žive stoke.Promet govedaTov i promet mliječne teladi


Tejesborjú hizlalás és kereskedelem


Promet svinja

 
Birajte kategorija

Promet goveda Tov i promet mliječne teladi
Promet svinja Kontakt
Galerija


weboldal tervezés: IRQO nama | Galerija | Suradnici | Kontakt