Prodaja stočne hrane i sjemena za sjetvu


traži

Prodaja stočne hrane i sjemena za sjetvuSadni materijali:

Sadni materijali

Za uzgoj krmnog bilja prodajemo, sjemen za setvu, umjetna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja. 

Za proizvodnju krmnog bilja prodajemo jara i ozima sjemena žitarica, sve poznate certificirane sorte kukuruza za sjetvu što se uzgaja na domaċem tlu, prodajom sadnog materijala za zelenu krmu, lucernu, crvenu djetelinu, grašac, mješavinom trava, raznim vrstama sadnog materijala - suncokretom, uljanom repicom, stočnim sirkom, hren - smo na usluzi kupcima. 

U proizvodnji bilja najčešċe korištena umjetna gnojiva kao kalijum-amonijum-nitrat, amonijum nitrat, kompleksna gnojiva, na našoj bazi mogu se kontinualno nabaviti - a po želji dopremu robe vršimo do kuċe. 

Za zaštitne radove biljaka na usjevima sa potrebnim herbicidima, fungicidima, insekticidima i ostalim materijalima sa svim tipovima čiji promet je dozvoljen u državi - stojimo na raspolaganju našim korisnicima.weboldal tervezés: IRQO nama | Galerija | Suradnici | Kontakt